Skip Navigation LinksHome > Diensten > Bestuurlijk en secretarieel beheer

Onze dienstverlening is onderverdeeld in de onderstaande soorten beheer:

Bestuurlijk en secretarieel beheer

 • Het formeel vertegenwoordigen van de VvE
 • Het namens de VvE optreden als bestuurder
 • Het organiseren, bijwonen en in overleg plannen van de Algemene Ledenvergadering, het opmaken van de notulen en alle bijkomende correspondentie
 • Het uitvoeren van de besluiten
 • Het bijwonen van een bestuurs- en/of commissievergadering
 • Het verwerken van inkomende en uitgaande correspondentie van/aan derden ten behoeve van de VVE
 • Het verzorgen van mailings aan de leden
 • Het opstellen van het Huishoudelijk Reglement
 • Het wijzen van eigenaars en/of bewoners op de bepalingen uit de Splitsingsakte, het Modelreglement en het Huishoudelijk Reglement
 • Het behartigen van juridische zaken.
 • Het bijhouden van een ledenadministratie en het verwerken van mutaties
 • Het verzorgen van de archivering met in acht neming van de wettelijke voorschriften
 • Het informeren van de notaris over alle relevante en wettelijke voorgeschreven feiten, verband houdend met de eigendomsoverdracht
 • Het (schriftelijk) verwelkomen en informeren van nieuwe leden

Financieel en administratief beheer

Technisch beheer