Skip Navigation LinksHome > Diensten > Technisch beheer

Onze dienstverlening is onderverdeeld in de onderstaande soorten beheer:

Bestuurlijk en secretarieel beheer

Financieel en administratief beheer

Technisch beheer

  • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamd (klein) dagelijks onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en voorzieningen van het gebouw of gebouwencomplex van de vereniging
  • Hieronder is begrepen de behandeling van eventuele onderhoudsklachten van individuele eigenaren, voor zover deze geen betrekking hebben op priv├ęgedeelten, het uitbesteden van en de controle op uit te voeren werkzaamheden, evenals het controleren van de ontvangen facturen dienaangaande
  • Het namens de vereniging afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de gemeenschappelijke technische installaties en eventuele andere (technische) gemeenschappelijke voorzieningen, evenals de controle in overleg met de voorzitter op de correcte uitvoering van deze overeenkomsten. Dit geheel in overeenstemming met de in de ledenvergadering genomen besluiten
  • Het laten opzetten van een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) als nulmeting en als uitgangspunt voor de jaarlijkse en toekomstige investeringen (deze MJOB wordt eenmalig geoffreerd en uitgevoerd). Het driejaarlijks bijstellen van deze MJOB. Het drie jaarlijks bijstellen van de MJOB wordt, evenals het opstellen van de MJOB, geoffreerd en na opdracht uitgevoerd
  • Het uitvoeren, verzorgen van de correspondentie en opdrachten, voor de vereniging betreffende de technische aangelegenheden